Home » Privacyverklaring

Achter de Cijfers, gevestigd aan Pioenroos 27, 2215 ZM in Voorhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

S.M. Helwig is de Functionaris Gegevensbescherming van Achter de Cijfers. Hij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Achter de Cijfers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Achter de Cijfers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Burgerservicenummer (BSN)
– Financiële gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Achter de Cijfers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het voeren van je boekhouding en belastingaangiften
– Het beheren van je bankrekening in geval van een beheerssituatie
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Achter de Cijfers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevensverwerkers:
Voor de boekhoudingen en belastingaangiften maakt Achter de Cijfers gebruik van de volgende programma’s: Kleisteen – Fiscaal Online – Aangifte programma’s van de Belastingdienst.
(Zie ook de separate verwerkings- en privacyverklaringen onder aan de pagina)

Geautomatiseerde besluitvorming:
Achter de Cijfers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Achter de Cijfers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Achter de Cijfers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 7 jaar > Wettelijke verplichting
Adres > 7 jaar > Wettelijke verplichting
Financiële gegevens > 7 jaar > Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden:
Achter de Cijfers deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Achter de Cijfers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Achter de Cijfers jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

– Belastingdienst, ten behoeve van de belastingaangifte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Achter de Cijfers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Achter de Cijfers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Achter de Cijfers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Achter de Cijfers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met

Privacyverklaring Kleisteen

Privacyverklaring Fiscaal Online

Privacyverklaring Belastingdienst

 

Een flexibele en schaalbare boekhouding...

Een boekhouding die zich aanpast aan jouw wensen en de eisen van jouw onderneming. Ook een dienstverlening die zich aanpast. Heb je het even drukker, dan kan ik financiële taken die je anders zelf doet, van je overnemen. Het uitgangspunt is een optimale samenwerking.

Meer weten

Financiële coaching als praktische hulp...

Je kunt, of wilt niet alles zelf doen. Ook niet op financieel of administratief gebied. Of het nu gaat om begeleiding, tips of samen de armen uit de mouwen steken. Met jouw persoonlijke situatie als uitgangspunt werken we aan een stabiele toekomst.

Meer weten

Heldere oplossingen...

Een helder overzicht van jouw situatie. Een helder antwoord op jouw vraag. Onze maatschappij verlangt dat je overal verstand van hebt en er gewogen beslissingen over neemt. Die maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Het is dan prettig een vertrouwd iemand naast je te hebben die met je meedenkt en andere invalshoeken belicht. Ook op commercieel, juridisch of communicatief gebied.

Meer weten

Wat klanten zeggen over Achter de Cijfers


Wij zijn zeer tevreden over het uitzoeken en invullen van onze belastingaangifte door Steven. Daarnaast zijn wij erg goed gecoached en kregen we uitgebreide info en uitleg over oa. Hypotheken en lijfrente. Dus ook voor advies of begeleiding zit je goed bij hem!

Ruud Hermans

ZZP-er  //  RudeForSound

Als startend ZZP-er kan ik bij Steven altijd terecht met vragen over mijn boekhouding en belastingaangifte. Top!

Inger van der Werf

ZZP-er  //  Kunstzinnige Therapie Haarlem

onze LOCATION


Pioenroos 27
2215 ZM Voorhout
0252-276020